avgörande

avgörande
• livsviktig, avgörande, vital, väsentlig
• väsentlig, viktig, kritisk, definitiv, slutgiltig, decisiv
• utslag, beslut, dom
• fundamental, grundläggande, avgörande, väsentlig, betydelsefull, primär
• avgörande, resolution, bestämmande, åläggande, utslag
• definitiv, slutlig, slutgiltig, avgörande, avgjord, bestämd

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • interimistiskt avgörande — s JUR som gäller till dess att en dom vinner laga kraft el. ett slutligt beslut fattas …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • åläggande — • avgörande, resolution, bestämmande, åläggande, utslag …   Svensk synonymlexikon

  • beslut — • avgörande, resolution, bestämmande, åläggande, utslag • utslag, beslut, dom …   Svensk synonymlexikon

  • resolution — • avgörande, resolution, bestämmande, åläggande, utslag …   Svensk synonymlexikon

  • oumbärlig — • nödvändig, nödig, erforderlig, oundgänglig • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig • livsviktig, avgörande, vital, väsentlig • livsviktig, avgörande, oumbärlig, vital, väsentlig …   Svensk synonymlexikon

  • väsentlig — • livsviktig, avgörande, vital, väsentlig • egentlig, väsentlig, verklig, riktig, faktisk, äkta • huvudsaklig, väsentlig, betydelsefull, dominerande, övervägande • fundamental, grundläggande, avgörande, väsentlig, betydelsefull, primär •… …   Svensk synonymlexikon

  • Christopher Gillberg — Lars Christopher Gillberg (born 19 April 1950), who has sometimes published as Gillberg and Gillberg with his wife Carina Gillberg, is a professor of child and adolescent psychiatry at Gothenburg University in Gothenburg, Sweden, and an honorary… …   Wikipedia

  • August Theodor Arvidson — (born October 13, 1883) was a bishop of The Methodist Church in Sweden.Arvidson was born in Järpas, Sweden to Lutheran parents. He was converted to methodism in his youth and joined the Methodist Church in Gothenburg in 1901. He joined Sveriges… …   Wikipedia

  • PP International — Parti pirate international Pour les articles homonymes, voir PPI. Parti pirate international Pays où l on trouve un parti pirate national lié au PPI …   Wikipédia en Français

  • PP international — Parti pirate international Pour les articles homonymes, voir PPI. Parti pirate international Pays où l on trouve un parti pirate national lié au PPI …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”